Призрак дома на холме (1999)
{"mname":"gal","id":"68"}